Odchod pilota z No.310 (Virtual) Czechoslovak Squadron
Přidal 311_Rampa, 02.10.2008 21:43:16

Naše řady dne 2.10.2008
OPUSTIL
pilot 310_OTU_Justy.

Podrobné novinky

Attention to all ground staff and crews !!!

Na vlastní žádost dne 2.10.2008
OPOUŠTÍ NAŠE ŘADY pilot 310_OTU_Justy.
Pracovní a rodinné záležitosti mu neumožnují skloubit volný čas s létáním tak jak by si sám přál.

Přejeme mu v dalším jak osobním tak virtuálním životě mnoho úspěchů a někdy třeba ve vzduchu nashledanou...

Dismissed!!!