Převelení pilota 311. perutě z OTU do MU
Přidal Hugh Caswall Dowding, 17.10.2008 15:22:29
Sergeant
Sergeant (Sgt)
311_Jaromír

Podrobné novinky
Pozor, pozor, všem !!!

Včera ve večerních hodinách pilot Výcvikové Skupiny 311. bombardovací perutě,
311_OTU_Jaromír,
úspěšně splnil závěrečnou zkoušku za dohledu člena Vrchního Velení(HQ) a Instruktora OTU a protože má již splněny všechny body výcvikové osnovy, byl uznán plně bojeschopným a s okamžitou platností byl převelen z OTU do Operační Jednotky (MU).
Od nynějška tedy získává právo nosit předponu 311_ před jménem, je zařazen do Zlatého Roje jako číslo 4 (Gold Four) ke svému novému veliteli 311_BleskovýmuPodrsovi a je povýšen na hodnost:
Sergeant (Sgt)

Sergeant

Congratulation, young man!!!