Vyznamenání za lety na DF serverech...
Přidal Hugh Caswall Dowding, 03.01.2009 08:58:09
Československý Válečný Kříž
Československý Válečný Kříž (ČSVK)
pro
311_Rampu, 311_Libocha a 310_Hortyho
(více info v "Číst více")

Podrobné novinky
Attention to all pilots !!!

Dnes časně z rána k nám dorazil rozkaz z Nejvyššího velení RAF v Londýně, k udělení vyznamenání třem pilotům No. 310/311 (v) Sq. RAF.

Za výborné výsledky při letech na DF serverech Spit vs. 109 a Zeke vs. Wildcat je pilotům 311_Rampa, 311_Liboch a 310_Horty uděleno vyznamenání:

Československý Válečný Kříž (ČSVK)
Československý Válečný KřížGratulujeme a ať se daří i dál !!!